maandag, 8. juni 2009 - 11:11

'Gebrek aan veilige oversteek-plaatsen in woonwijken'

Udenhout

Uit recent onderzoek van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat veilige oversteekplaatsen in woonwijken jaarlijks maar liefst 50 verkeersslachtoffers onder kinderen tot 12 jaar kunnen besparen.

Uit een inventarisatie van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten geen beleid heeft op het gebied van oversteekvoorzieningen voor voetgangers. Daardoor worden vaak geen of ad hoc besluiten genomen en dat kan leiden tot onnodige slachtoffertjes.

Veilig Verkeer Nederland roept alle gemeenten op in hun verkeersbeleid aandacht te besteden aan oversteekplaatsen voor voetgangers. De VVN pleit voor een duurzaam veilige inrichting van woonwijken waarin veilig oversteken een centrale plaats heeft. ‘Zolang woonwijken worden beheerst door autoverkeer moeten gemeentes op strategische plaatsen veilige oversteekvoorzieningen aanleggen. Om willekeur te voorkomen is beleid op dit gebied vereist’.

Op woensdag 10 juni organiseert Veilig Verkeer Nederland de 20e Nationale Straatspeeldag. Meer dan 160.000 kinderen gaan de straat op en 1500 straten worden deze dag afgesloten voor auto’s.
Provincie:
Tag(s):