vrijdag, 12. juni 2009 - 2:05

Gebruik van dode vogels als vogelschrik of lokaas

Oud Sabbinge

De werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren heeft in een brief aan de voorzitter van de Zuidelijke Land en Tuinbouworganisatie (ZLTO) gevraagd om aandacht voor het ophangen van dode vogels als vogelschrik.

Nog steeds worden vogels, die eerst dood geschoten worden, met een touw aan een paal opgehangen en op het land neergezet als afschrik voor vogels. Deze week werden weer enkele vogels op deze manier aangetroffen op het land aan de van Cittersweg nabij Arnemuiden.

De werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren vindt dit bijzonder verwerpelijk en spreekt van een smakeloze manier van vogels verjagen.
Rob Ossewaarde van de werkgroep Zeeland: "Er zijn nog steeds boeren en tuinders die deze methode gebruiken om vogels te verjagen. Dit heeft nauwelijks effect en een stuk zwart plastic aan een touw bijv. is veel effectiever. We krijgen hierover regelmatig e-mails en zelf heb ik ook weer enkele dode opgehangen vogels als vogelverschrikker zien dienen.

Soms worden ook duiven op een stok gespietst om andere duiven te lokken, die vervolgens afgeschoten worden. Ook dit vinden wij bijzonder verwerpelijk en onwenselijk.

Wij vinden dit niet alleen een onsmakelijk gezicht voor alle voorbijgangers zoals fietsende toeristen, maar zeker ook een aantasting van de intrinsieke waarde van de vogels; ze worden zo ondergeschikt gemaakt aan de belangen van de mens aldus Ossewaarde

Via de inmiddels bezorgde brief doen wij een beroep op de voorzitter van de ZLTO, dhr. Vermeer, om de leden op te roepen geen gebruik meer te maken van dode vogels als vogelverschrikker of lokaas."
Provincie:
Tag(s):