donderdag, 15. oktober 2009 - 21:18

Gedeputeerde Ekkers verlaat GS Utrecht

Utrecht

Jan Ekkers verlaat per 1 januari 2010 het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. De gedeputeerde diende zelf zijn verzoek tot ontslag in, omdat hij op deze manier het beste zijn opvolging in gang kan zetten.

De nieuwe bestuurder in GS kan zich in de tussentijd vertrouwd maken met de portefeuille. Ekkers, die sinds 2004 gedeputeerde is, zelf wil “een nieuwe weg” inslaan in zijn verdere loopbaan.

Jan Ekkers is sinds 2004 gedeputeerde in de provincie Utrecht. In zijn eerste collegeperiode was hij portefeuillehouder ruimtelijke ordening, wonen en stedelijke vernieuwing. Sinds 2007 is hij bestuurlijk verantwoordelijk voor de beleidsterreinen mobiliteit, economische ontwikkeling, recreatie en toerisme.

Zijn besluit om eind dit jaar afscheid te nemen van de provincie Utrecht komt op een “goed moment”, aldus Jan Ekkers. “Ik sta nu op het punt in mijn bestuurlijke loopbaan dat ik de estaffetestok op een goede manier kan overdragen. Belangrijke mijlpalen zijn geslagen, zoals de ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor NV Utrecht en de Pakketstudies die in ontwikkeling zijn voor de Ring Utrecht en de Driehoek A1/A27/A28. Op deze wijze is er de gelegenheid om de nieuwe gedeputeerde te begeleiden en te zorgen voor een goede overdracht. Dat is prima voor de continuiteit van het provinciaal bestuur en het geven van kansen aan jonge, veelbelovende politici.”

Over de toekomst heeft Jan Ekkers nog geen vastomlijnde plannen. “Ik laat me graag verrasssen door wat er op mij af komt. Zeker is dat ik actief blijf en mezelf verdienstelijk wil blijven maken voor de Utrechtse samenleving.”
Provincie:
Tag(s):