dinsdag, 14. april 2009 - 15:59

Gedeputeerde Staten komen met dwangsom voor Edelchemie

Maastricht

Gedeputeerde Staten gaan een dwangsomeis voorbereiden tegen Edelchemie Panheel BV. Op het terrein van het bedrijf - dat afvalstoffen bewaart, bewerkt en verwerkt – liggen (gevaarlijke) afvalstoffen opgeslagen die zo spoedig mogelijk moeten worden verwijderd. Wanneer dit niet gebeurt, dreigt acuut gevaar voor het milieu. Tot die conclusie komt de Provincie Limburg op basis van grootschalig onderzoek dat zij vorig jaar heeft laten uitvoeren.

Het bedrijf beschikt niet over een rechtsgeldige milieuvergunning. Om die reden heeft de Provincie Limburg Edelchemie medio 2007 reeds gesommeerd om de afvalstoffen te verwijderen en af te voeren naar een inrichting die wél gerechtigd is tot inname van deze (gevaarlijke) afvalstoffen. Daarbij is aangegeven dat een en ander diende te gebeuren vóór 1 januari 2008. Edelchemie heeft vervolgens een deel van de opgeslagen (gevaarlijke) afvalstoffen uit de inrichting verwijderd, maar dit gebeurde naar de mening van GS niet voortvarend genoeg. Om tot een gedegen onderbouwd handhavingsbesluit te komen, hebben GS een algehele inventarisatie laten uitvoeren door een onafhankelijk gespecialiseerd bedrijf. Op deze wijze is inzicht verkregen in de kosten van het opruimen van ondermeer de opgeslagen (gevaarlijke) afvalstoffen en het saneren van de bodem en het grondwater. Het onderzoek heeft uitgewezen dat deze kosten ongeveer € 20 miljoen zullen bedragen.

De resultaten van dit onderzoek zijn onlangs samengebracht in een rapportage. Hieruit is gebleken, dat de aanwezige opslagen sterk in kwaliteit achteruit zijn gegaan en zodoende een steeds groter wordende bedreiging voor de bodem en omgeving kunnen gaan vormen.

De voorliggende bevindingen en rapportages vormen dan ook voor GS de directe aanleiding om Edelchemie door middel van een last onder dwangsom te sommeren om de verslechterde toestand van de opslagen (gevaarlijke) afvalstoffen zo spoedig mogelijk te beëindigen.
Provincie:
Tag(s):