dinsdag, 12. mei 2009 - 19:33

Gedeputeerde Staten vergaderen in Meinweggebied

Vlodrop

Het College van Gedeputeerde Staten (GS) in Limburg heeft dinsdag zijn wekelijkse vergadering op een heel bijzondere locatie gehouden. Op uitnodiging van Staatsbosbeheer vond de vergadering plaats in de open lucht, op het vlonderpad gelegen in het Meinweggebied in het Middenlimburgse Vlodrop.
Na afloop van de vergadering maakte het College een wandeling door het gebied.

Met een vergadering in de open lucht ervaren en beleven GS op een heel bijzondere manier de natuur in een gebied dat door bezoekers als sprookjesachtig wordt omschreven. Met het vlonderpad is de Rode Beek in het Meinweggebied ontsloten voor bezoekers. De Meinweg staat van oudsher bekend als een gebied van bossen, heide en beken. Recreanten konden tot twee jaar geleden maar op twee plekken die beken passeren. Staatsbosbeheer hanteert als uitgangspunt dat natuur en mensen prima samengaan. Wanneer meer mensen kunnen genieten van een natuurparel kan het totale gebied op meer waardering rekenen. Deze waardering helpt om het gebied ook voor de toekomst goed te beheren en te beschermen.

Het Vlonderpad is in de winter van 2007 aangelegd. Ca. 250 meter lengte door meer en minder moerassig terrein. Het pad is 1.20 meter breed en gemiddeld 50 cm boven maaiveld. Op verschillende plekjes worden kleine kwelbeekjes overbrugd. Vooral de bijzondere flora is daarmee beleefbaar gemaakt, maar ook bosbeekjuffers en de gewone bronlibel zijn in het goede seizoen goed waarneembaar. Daarnaast is de vrije meandering van een natuurlijke beek goed zichtbaar. Hoewel het pad openbaar toegankelijk is gelden er vanwege de kwetsbaarheid van de natuur regels. Zo zijn honden, fietsen en paarden niet toegestaan en is toegang buiten het pad verboden.
Provincie:
Tag(s):