donderdag, 21. mei 2009 - 8:32

Geen alternatieven voor geplande C2000-mast in Rotterdam

Rotterdam

Het is niet mogelijk om met andere typen antennes de geplande C2000-mast aan de Suze Groeneweglaan in Rotterdam (Delfshaven) te verplaatsen naar de zogenoemde Sporendriehoek. Ook niet als ook drie andere C2000-masten in Rotterdam van het modernste type antennes worden voorzien.

Alleen een zendmast aan de Suze Groeneweglaan levert voldoende C2000-dekking voor de hulpverleningsdiensten op in het centrum van Rotterdam en verreweg het minste last van zogenoemde handover-problemen.

Dat heeft minister Ter Horst in een brief aan de Tweede Kamer geschreven, na onderzoek door de voorziening tot samenwerking Politie Nederland.

In het onderzoek is berekend wat voor zes verschillende typen antennes van gerenommeerde leveranciers het effect zou zijn als de C2000-mast in de Sporendriehoek in Delfshaven zou staan.

In alle gevallen zou de vereiste dekking van 95 procent bij lange na niet gehaald worden (75,0 tot 87,8 procent), terwijl de handover-problemen onaanvaardbaar groot zouden worden (van 58 tot zelfs 92 procent). De C2000-mast op de geplande plek aan de Suze Groeneweglaan levert een dekking op van 98,2 procent en de handover-problemen blijven beperkt tot 37 procent.

Op verzoek van de bewoners in het actiecomité ‘Hier past geen mast’ is ook gekeken wat het effect is als de mast in de Sporendriehoek komt en drie andere zendmasten in Rotterdam de modernste antennes zouden krijgen. Die variant levert wel voldoende dekking op, maar de handover-problemen lopen onaanvaardbaar hoog op naar 82 procent.

Volgens minister Ter Horst moet de veiligheid van de bewoners en hulpverleners in het centrum van Rotterdam zwaarder wegen dan het belang van de bewoners in de buurt van de geplande mast aan de Suze Groeneweglaan.

Zij heeft daarom opdracht gegeven de bouw van de mast daar te hervatten. Het is de bedoeling om de vormgeving van de mast en de apparatuurruimte zo goed mogelijk in te passen in de omgeving.

Achtergrond
C2000 is het systeem voor mobiele radiocommunicatie (met portofoons en mobilofoons) van politie, brandweer, ambulancediensten en marechaussee. Met C2000 communiceren de hulpverleners onderling en met hun meldkamer.

Handover-problemen
Als verzorgingsgebieden van masten strak op elkaar aansluiten, wisselt de portofoon van de hulpverlener maar één keer van de ene naar de andere mast als de hulpverlener zich verplaatst van het ene naar het andere gebied.

Als de verzorgingsgebieden van verschillende masten niet strak op elkaar aansluiten, ontstaat er een gebied waar de portofoons steeds weer automatisch wisselen van de ene naar de andere mast. Hierbij valt steeds de verbinding even weg, waarbij dus ook woorden in de communicatie wegvallen.
Provincie:
Tag(s):