zaterdag, 21. maart 2009 - 19:05

Geen asbest in de lucht en geen gezondheidsrisico

Barneveld

De uitkomsten van het vervolgonderzoek naar de luchtkwaliteit in de Veluwehal in Barneveld toont aan dat er geen asbest in de lucht van de gebruikersruimten is aangetroffen. Het vervolgonderzoek toont aan dat gebruikers en personeel van de Veluwehal geen gezondheidsrisico hebben gelopen.

Burgemeester Houben heeft besloten de gehele Veluwehal vooralsnog gesloten te houden in afwachting van een aantal maatregelen.

De burgemeester heeft besloten een aantal maatregelen te nemen. Naar verwachting wordt maandag een asbestscheidingswand door een gecertificeerd bureau in de Veluwehal geplaatst. Deze wand scheidt de Sporthal en het Zwembad van het voorste gedeelte van de Veluwehal waarin zich het restaurant, de bowlingbanen en de toneelzaal bevinden.

De verwachting is dat het restaurant, de bowlingbanen en de toneelzaal dinsdag 24 maart weer open kunnen. Ook de muziekschool en het jongerencentrum Villa 29 kunnen dan naar verwachting op dinsdag 24 maart weer open. Voor het Zwembad en de Sporthal inclusief de kleedkamers in de Veluwehal is het nodig een plan van aanpak op te stellen voor het verwijderen van de asbest boven de plafonds.

De verwachting is dat in de loop van volgende week bekend wordt hoe lang het Zwembad en de Sporthal in de Veluwehal gesloten blijven.

Bij blootstelling aan asbest treden risico’s voor de gezondheid alleen op wanneer losse vezels asbest ingeademd worden. Het inslikken van asbest of huidcontact met asbest is zelf niet gevaarlijk. Om de risico’s van inademing van astbestdeeltjes door gebruikers van de Veluwehal vast te stellen, heeft de burgemeester van de gemeente Barneveld op donderdag 19 maart opdracht gegeven om een onderzoek naar de luchtcondities in de Veluwehal te verrichten.

Het luchtonderzoek is uitgevoerd door technisch onderzoeksbureau Boot dat gespecialiseerd is in astbest. Dit onderzoeksbureau heeft op diverse plekken in de Veluwehal gedurende 6 uren luchtmonsters genomen. Deze luchtmonsters zijn door TNO geanalyseerd. De burgemeester is vanmiddag 20 maart over de resultaten van het luchtonderzoek geïnformeerd.

In verband met geplande werkzaamheden in de Veluwehal is in opdracht van de gemeente op maandag 16 maart een asbestonderzoek uitgevoerd. Donderdagmiddag 19 maart is bekend geworden dat enkele asbestdeeltjes zijn aangetroffen in stofresten in diverse ruimten, waaronder de hal, sporthal en het trappenhuis. De stofresten bevinden zich op hoger gelegen richels en vlakke delen in de ruimtes. Voor de burgemeester was dit aanleiding om uit voorzorg de Veluwehal in afwachting van het nieuwe onderzoek naar de luchtkwaliteit direct te sluiten.

Het onderzoek naar de luchtkwaliteit in de Veluwehal is in opdracht van de gemeente uitgevoerd door TNO en het technisch onderzoeksbureau Boot.

De gemeente organiseert op maandagavond 23 maart 2009 een openbare informatiebijeenkomst voor alle gebruikers van de Veluwehal en andere geïnteresseerden. Doel van de avond is de aanwezigen te informeren over de onderzoeksresultaten, de gevolgen voor hen en de sluiting van de Veluwehal.

De informatieavond wordt gehouden in het PTC+, aan de Wesselseweg. Inloop vanaf 19.30 uur, Start programma 20.00 uur.
Provincie:
Tag(s):