zaterdag, 14. maart 2009 - 12:22

Geen explosieven gevonden bij aquaduct N57

Middelburg

Afgelopen ochtend heeft de Explosieven Opruimings Dienst intensief gezocht naar niet gesprongen explosieven onder de spoorlijn in Middelburg.

Dit gebeurde ter hoogte van het in aanbouw zijnde aquaduct voor de N57. Tijdens het onderzoek zijn geen zware explosieven of bommen gevonden.

Bewoners waren vooraf per brief geïnformeerd over de mogelijkheid van een vondst bij de werkzaamheden. Zij zouden in voorkomend geval geëvacueerd worden.

Alle geplande voorzorgsmaatregelen voor een eventuele ontruiming van een aantal woningen en bedrijven in Ramsburg en Arnestein zijn nu echter vervallen. Er zal geen ontruiming plaatsvinden.

Rijkswaterstaat werkt nog het hele weekend van 14 en 15 maart aan de aanleg van een spoorwegviaduct bij de Kleverskerkseweg.

Nu het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven is afgerond, wordt de fundering van het viaduct aangebracht. Dit kan geluidsoverlast veroorzaken. In het weekend van 4 en 5 april wordt het viaduct op zijn plaats gezet.

De aan- en afvoer van bouwmaterialen en machines ten behoeve van deze werkzaamheden vinden plaats via de Kleverskerkseweg.

Uit veiligheidsoverwegingen en voor een soepel verloop van de werkzaamheden zijn de Kleverskerkseweg, de Grenadierweg tot aan de aansluiting Kuipersweg en het westelijk gedeelte van de Arnesteinweg tijdens de werkzaamheden afgesloten voor alle verkeer.
Provincie:
Tag(s):