dinsdag, 7. april 2009 - 16:57

Geen extra Maasbrug in Maastricht

Maastricht

Uit de studie Maaskruisend Verkeer Maastricht komt naar voren dat capaciteitsuitbreiding van de bestaande Noorderbrug in combinatie met aanvullende maatregelen voor openbaar vervoer en langzaam verkeer de beste oplossing is om de verkeersdoorstroming over de Maasbruggen te verbeteren. Deze maatregelen zullen de bereikbaarheid en leefbaarheid van een groot deel van Maastricht ten goede komen. De studie toont ook aan dat de aanleg van een extra noordelijk gelegen brug over de Maas geen structurele oplossing biedt. Van een nieuw aan te leggen brug zouden relatief gezien te weinig automobilisten gebruik maken. De huidige Noorderbrug is namelijk de meest directe route voor de meeste gebruikers.

De toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen rondom de Noorderbrug ( zoals Belvédère en Cultuursprong) maken dat de capaciteitsmaatregelen zich specifiek op deze brug richten en niet op de zuidelijker gelegen Kennedybrug. Op dit moment rijden er ca. 50.000 voertuigen per etmaal over de Noorderbrug. Voor de capaciteitsvergroting van de Noorderbrug moeten aanpassingen worden gedaan op het hele traject van de brug. Door de maatregelen kan de brug 40% meer verkeer per etmaal verwerken.

In juni wil de gemeente een informatiesessie organiseren, waar de bewoners kennis kunnen nemen van de plannen en hun reactie kunnen geven. De gemeenteraad van Maastricht zal zich eind 2009 buigen over de plannen. De gemeente wil samen met de Provincie Limburg en het rijk een bestuursovereenkomst afsluiten over de verdere uitwerking van het Traject. De totale kosten van het project Maaskruisend verkeer bedragen 210 tot 270 miljoen euro.
Provincie:
Tag(s):