woensdag, 1. juli 2009 - 17:59

'Geen gescheiden inburgeringsklassen meer'

Den Haag

Minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie wil met gemeenten afspreken om vanaf 1 januari 2010 geen gescheiden inburgeringsklassen voor mannen en vrouwen meer aan te bieden.

‘De Tweede Kamer toonde zich kritisch over gescheiden inburgeringsklassen. Dit standpunt wordt breed maatschappelijk gedragen’, schrijft minister Van der Laan vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit een rapportage bleek dat het overgrote deel van gemeenten (bijna 85%) gescheiden inburgering onwenselijk vindt. Minister Van der Laan deelt de zorg en noemt gescheiden voorzieningen voor vrouwen en mannen in principe onwenselijk.

Hierdoor wordt ongelijkheid tussen man en vrouw in stand gehouden. Bij wijze van uitzondering en tijdelijk heeft de minister eerder aangegeven gescheiden inburgering te willen toestaan waar het duidelijk er toe leidt dat meer vrouwen uit huis komen voor een inburgeringscursus. Op die manier zou het principe van gelijkheid tussen man en vrouw in de praktijk mogelijk het best gediend zijn.

Gelet op de mening van de Tweede Kamer heeft minister Van der Laan toegezegd nader kwalitatief onderzoek uit te voeren of het aanbieden van gemengde klassen in alle gevallen het enige juiste is. Bij gemeenten (circa 15%) met gescheiden inburgeringsklassen wordt gekeken of meer vrouwen deelnemen aan inburgering.

Hetzelfde gebeurt bij gemeenten die op principiële gronden geen aparte lessen aanbieden. In het najaar informeert de minister de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek.

Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek zal minister Van der Laan gemeenten dringend verzoeken in de toekomst geen nieuwe gescheiden inburgeringsklassen voor mannen en vrouwen te starten.
Provincie:
Tag(s):