donderdag, 2. juli 2009 - 13:35

Geen indexering van de kinderbijslag

Den Haag

Het kabinet ziet in 2010 en 2011 af van aanpassing van kinderbijslag en kindgebonden budget aan de ontwikkeling van het algemene prijsniveau.
De regeling voor het kindgebonden budget wordt ook op andere onderdelen bijgesteld.

Zo gaat een eerder geplande extra verhoging van het kindgebonden budget in 2010 niet door. Door integratie van de WTOS (een tegemoetkoming aan ouders voor schoolkosten) in het kindgebonden budget gaat een groep ouders er desondanks financieel op vooruit. De voorstellen zijn vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden.

De lagere inkomens worden in de maatregelen zoveel mogelijk ontzien. In april had de ministerraad al besloten dat indexering van de kinderbijslag per 1 juli 2009 niet plaatsvindt.

Met de kinderbijslag en het kindgebonden budget betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Kinderbijslag is inkomensonafhankelijk, afhankelijk van de leeftijd van het kind en wordt achteraf per kwartaal betaald.
Provincie:
Tag(s):