donderdag, 10. december 2009 - 8:19

Geen politie meer bij alleen kleine blikschade

Amsterdam

Vanaf 1 januari 2010 volgt de politie een nieuwe landelijke richtlijn en komt zij niet meer naar lichte aanrijdingen met alleen maar kleine blikschade om deze op te nemen. Het schadeformulier zal men dan zelf moeten invullen. Dit meldt de Raad van Hoofdcommissarissen donderdag.

’Verantwoordelijkheid verzekeraars’
De politie wil één landelijke richtlijn en wil daarmee de willekeur binnen de korpsen opheffen. Nu zijn er een aantal korpsen in Nederland die nog wel komen bij eenvoudige lichte aanrijdingen met alleen maar blikschade. Daar wil de politie per 1 januari vanaf. Volgens de politie valt het opnemen van lichte blikschade onder de verantwoordelijkheid van verzekeraars.

De informatie over verkeersongevallen wordt door de politie ter beschikking gesteld aan de Dienst Verkeer en Scheepvaart van het ministerie van Verkeer en Waterstaat ten behoeve van de verkeersveiligheid en het maken van verkeersbeleid door de ministeries.

Emotie
De ANWB en de Bond van Verzekeraars zijn bang dat mensen door emotie of onmacht verkeerde beslissingen nemen bij het invullen van het schadeformulier en dringen aan op een evaluatie van de nieuwe richtlijn na een proefperiode.
Provincie:
Tag(s):