woensdag, 11. maart 2009 - 15:11

Geen Rietveldmuseum in Utrecht

Utrecht

Geen museum, maar het voorstel om van Gerrit Rietveld een icoon van Utrecht te maken en een Rietveldpark en –paviljoens te realiseren. Dit zijn de twee belangrijkste aanbevelingen uit de vandaag openbaar gemaakte studie naar een Rietveldmuseum. Op deze wijze draagt Rietveld bij aan de profilering van Utrecht als stad van kennis en cultuur.

De studie 'De stad van Rietveld' is in opdracht van de gemeente Utrecht uitgevoerd door mw. P. De Vries Terreehorst. Zij heeft de betekenis van Rietveld voor Utrecht onderzocht en oppert concrete mogelijkheden om de reputatie van de architect en vormgever voor de stad in te zetten. Ook doet ze suggesties om de verschillende zaken die Rietveld betreffen meer op elkaar af te stemmen.

Zij gaat hierbij uit van het principe 'de stad is ons museum', dat onder andere wordt toegepast in Chicago, waar de architectuur een belangrijke toeristische trekpleister is. Profilering van Rietveld als icoon van de stad levert volgens haar een belangrijke bijdrage aan promotie van de stad Utrecht. Op de langere termijn zou ook een Rietveld-park daaraan kunnen bijdragen.
Provincie:
Tag(s):