zaterdag, 14. februari 2009 - 12:57

Geen steun voor optrekken leeftijdsgrens alcoholverkoop

Dalfsen

Zowel de regiogemeenten als de diverse verkooppunten van alcoholhoudende dranken in de gemeente Dalfsen zijn geen voorstander van het optrekken van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol. Dit blijkt uit een onderzoek dat naar aanleiding van een motie in de gemeenteraad is gehouden.

Tijdens de behandeling van het gemeentelijke alcoholmatigingsbeleid (voorjaar 2008) is door de gemeenteraad een motie ingediend. Het college werd verzocht te onderzoeken of het mogelijk is om, vooruitlopend op toekomstige wetgeving, de leeftijdsgrens waarop alcohol mag worden verkocht binnen onze gemeente te verhogen van 16 jaar (zoals nu wettelijk is vastgelegd) naar 18 jaar.

Hierbij moest afstemming worden gezocht met partijen als politie, justitie, verkooppunten van alcohol en met de omliggende gemeenten om eventueel in regionaal verband afspraken te maken en deze in een convenant vast te leggen.

Inventarisatie reacties
In het kader van het onderzoek zijn diverse partijen geraadpleegd. Een inventarisatie van de reacties leert dat het invoeren van een dergelijke maatregel alleen zin heeft wanneer dit op zijn minst regionaal, en volgens sommige partijen zelfs landelijk, gebeurt. Zo niet, dan zal de jeugd gaan “shoppen� en buiten de gemeente zijn alcoholische dranken gaan kopen.

Ook de maatschappelijke acceptatie van het op jonge leeftijd nuttigen van veel alcohol door de opvoeders en de sociale omgeving speelt een belangrijke rol. Een hogere leeftijdsgrens zal dit probleem niet oplossen. ‘Een algeheel verbod voor alcohol onder de 18 jaar opleggen heeft alleen zin als de maatschappelijke opinie daar ook om vraagt’, aldus de reactie van enkele partijen.

Overleg met buurgemeenten
Uit overleg met de regiogemeenten werd duidelijk dat het voorstel daar niet op instemming kan rekenen. Het terugdringen van het alcoholgebruik van jongeren onder de zestien jaar en de daarbij behorende wettelijke leeftijdsgrens voor verkoop.
Provincie:
Tag(s):