woensdag, 25. maart 2009 - 14:11

Geen straf voor schenden ambtsgeheim

Utrecht

Een 42-jarige ex-politieman is woensdag door de rechtbank schuldig bevonden aan het schenden van het ambtsgeheim. De rechtbank legde hem geen straf op, onder meer omdat de verdachte met zijn handelen geen kwade bedoelingen heeft gehad.

De politieagent sprak in een telefoongesprek met een oud-collega over een verhoor met een verdachte in een lopende strafzaak. De rechtbank achtte de man daarom schuldig aan schending van zijn ambtsgeheim. De agent heeft overigens ter zitting ook zelf verklaard dat dit stom was en dat hij niet over de strafzaak met zijn oud-collega had moeten praten.

De rechtbank oordeelde dat het schenden van het ambtsgeheim weliswaar in beginsel een ernstig is, maar stelde dat in dit geval de gevolgen beperkt zijn gebleven. De informatie die verdachte aan zijn oud-collega gaf is niet verder verspreid en ook is niet gebleken dat de inhoud van de informatie voor ex-collega van belang was. De politieagent heeft niet gehandeld vanuit kwade bedoelingen, hij heeft in het verleden binnen de politie samengewerkt met de oud-collega en zij waren gewend zaken door te spreken. De rechtbank achtte ook van belang dat de verdachte – als gevolg van het tegen hem gehouden strafrechtelijk onderzoek – na een lang dienstverband bij zijn werkgever is ontslagen met de maatregel van strafontslag.

De ex-agent werd daarnaast vrijgesproken van een tweede verdenking van schending van zijn ambtsgeheim en van verduistering van een transponder.
Provincie:
Tag(s):