vrijdag, 30. januari 2009 - 18:14

Geen vervolging Stichting de Zeeuwse Schaapskudde en eerste herder

Middelburg

Het Openbaar Ministerie te Middelburg heeft besloten de zaak tegen Stichting de Zeeuwse Schaapskudde en de eerste herder te seponeren. Op 31 oktober 2007 werd aangifte gedaan van verwaarlozing en onthouding van medische zorg aan schapen van de schaapskudde.

Naar aanleiding van de aangifte heeft de politie Zeeland uitgebreid onderzoek verricht. Gedurende dit onderzoek zijn verschillende personen gehoord waaronder (ex-)vrijwilligers, bestuursleden van de stichting en overige getuigen. Tevens zijn een aantal deskundigen op het gebied van dierenverzorging gehoord.

Er waren meerdere aantijgingen tegen de eerste herder. Uit het uitgebreide onderzoek en verklaringen van deskundigen is gebleken dat deze grotendeels onterecht zijn en voor het overige niet bewijsbaar. Zo wordt hij beschuldigd van zaken die hebben plaatsgevonden tijdens zijn afwezigheid. Een ander verwijt was de dieren niet tijdig voorzien van voedsel en water; hiervoor bleek een gegronde reden te zijn. Voor het inhumaan doden van schapen was onvoldoende bewijs dat deze dieren tijdens de handelingen van de herder nog in leven waren.

De zaak is inmiddels geseponeerd en de betrokkenen zijn hierover geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):