dinsdag, 30. juni 2009 - 11:03

Geen vervolging tienermeisje na overlijden baby

Almere

Het Openbaar Ministerie (OM) in Lelystad heeft besloten om een 17-jarig meisje uit Almere niet te vervolgen. Zij werd in december 2007 op 15-jarige leeftijd aangehouden nadat de politie een melding had gekregen van de vondst van het levenloze lichaam van haar pasgeboren baby.

Het OM meent dat, hoewel het strafrechtelijk verwijt dat haar gemaakt kan worden ernstig is en de dood van haar eigen kindje tot gevolg heeft gehad, strafrechtelijke vervolging niet op zijn plaats is.

Het OM vindt dat er op zich voldoende bewijs is om de zaak voor de rechter te brengen, maar heeft toch besloten de zaak voorwaardelijk te seponeren.

Na uitgebreid onderzoek door de politie en door deskundigen is gebleken dat de gebeurtenis en de gevolgen daarvan voor de verdachte en haar directe omgeving ingrijpend zijn geweest en de destijds al genomen civielrechtelijke maatregel (ondertoezichtstelling) wordt als doelmatiger gezien.

Als bijzondere voorwaarde bij het sepot is gesteld dat het hulpverleningstraject waarin het meisje zich bevindt, wordt voortgezet.
Provincie:
Tag(s):