vrijdag, 1. mei 2009 - 19:44

Gehandicapten in Nuth onderzoeken toegankelijkheid gebouwen

Nuth

Gehandicaptenplatform Nuth start deze maand in de gemeente Nuth een project om de toegankelijkheid van openbare voorzieningen voor mensen met een lichamelijke functiebeperking te onderzoeken. Het gaat om mensen die gebruik maken van een rolstoel, scootmobiel of rollator en mensen met een visuele beperking.

Het platform bezoekt hiervoor, samen met enkele mensen met een lichamelijke functiebeperking, verschillende openbare gebouwen. Aan de hand van een checklist wordt gecontroleerd aan de gestelde eisen wordt voldaan. Deze eisen zijn vastgelegd in de Landelijke Toegankelijkheids Code (LTC).

De uitslag van dit onderzoek overhandigt het gehandicaptenplatform aan de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Nuth en aan de beheerder van het desbetreffende gebouw.

De prioriteit ligt op dit moment bij de toegankelijkheid van gebouwen die eigendom zijn van de gemeente Nuth. Het eerste bezoek vindt op 6 mei plaats aan het gemeentehuis.
Provincie:
Tag(s):