zaterdag, 7. februari 2009 - 12:16

Geld ‘krachtwijken’ gaat naar bomenroute Velve-Lindenhof

Enschede

Voor groen in de krachtwijken heeft minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 7,8 miljoen euro vrijgemaakt. Dit geld is donderdag 5 februari door de ondertekening van de ‘groenconvenanten’ verdeeld over de achttien gemeenten die concrete groene projecten hadden ingediend.

Dit gebeurde in Arnhem onder meer in aanwezigheid van wethouder J. van der Zee. Het geld is specifiek bedoeld voor 29 'krachtwijken' in de periode 2008-2011. Steden met één krachtwijk krijgen 430.000 euro voor deze periode, steden met meerdere krachtwijken 975.000 euro. Per stad is in een convenant vastgelegd voor welke concrete projecten het geld bestemd is.

Enschede
Enschede krijgt geld voor de bomenroute in Velve-Lindenhof. De bomenroute is ontstaan vanuit een initiatief van de bewoners van Velve-Lindenhof. Deze route door de wijk gaat langs bijzondere bomen en groene plekken. Het Velve Park ligt centraal in Velve-Lindenhof en kan de wijk aantrekkelijker en leefbaarder maken.

Groen
Het huidige plantsoen wordt verbonden met het aangrenzende schoolplein en het bejaardencentrum. In het nieuwe grotere park komt een natuurlijke speel- en ontmoetingsplek met veel water. Er komt ruimte voor het bewegen van ouderen in het park en het ontmoeten en het beleven van groen.
Provincie:
Tag(s):