woensdag, 14. januari 2009 - 13:38

Geld lenen bij overheid voor energiebesparing

Den Haag

In de loop van dit jaar komt er een garantieregeling voor energiebesparende investeringen. Met de regeling kunnen huiseigenaren geld lenen om investeringen te doen zodat hun energierekening omlaag gaat. Het Rijk stelt zich garant voor deze leningen.

Dit hebben de ministers Van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie en Cramer van Ruimte en Milieu bekendgemaakt in de voortgangsrapportage ‘Energiebesparing gebouwde omgeving’ die woensdag 14 januari naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Bestaande woningen energiezuiniger
De plannen van het kabinet om voor 2012 een half miljoen bestaande gebouwen 20 tot 30 procent energiezuiniger te maken, liggen op schema. Daarnaast moeten in 2011 ook 100.000 bestaande woningen zijn voorzien van zonneboilers, warmtepompen of zonnepanelen. Het kabinet evalueert volgend jaar de voortgang van deze plannen.

Sectorakkoorden
Om deze plannen te kunnen uitvoeren heeft het kabinet verschillende maatregelen getroffen en sectorakkoorden gesloten. Vorig jaar zijn vier convenanten afgesloten: in januari voor de bestaande bouw (Meer Met Minder), in april voor de nieuwbouw (Lente-akkoord) en in oktober het convenant Energiebesparing in de Sociale Huursector, waarmee Aedes zich tevens aansloot bij de doelen en afspraken van de eerste twee akkoorden.

In december zijn de meerjarenafspraken (MJA3) voor het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs ondertekend. Met een aantal dienstensectoren (banken en verzekeraars) wordt nog gesproken over toetreding tot de Meerjarenafspraken (MJA3).

Schoon en Zuinig
Daarnaast heeft het kabinet ook voorzieningen getroffen voor de gebouwde omgeving waarop aanspraak kan worden gemaakt en die in het kader van Schoon en Zuinig worden voortgezet, zoals het energielabel, fiscale maatregelen, het kennisoverdrachtprogramma Kompas en in ontwikkeling zijnde instrumenten zoals aanpassing van het woningwaarderingstelsel.
Categorie:
Tag(s):