maandag, 19. januari 2009 - 15:51

Gelderland grootste stijger woningproductie

Provincie

In de eerste negen maanden van 2008 zijn in Nederland bijna 45 duizend nieuwe woningen opgeleverd. Dat is 7 procent meer dan in dezelfde periode van 2007.In bijna alle provincies nam het aantal opgeleverde woningen toe. De toename was het grootst in Gelderland, daar zijn 5.743 woningen opgeleverd tot oktober.

Juist in het laatste kwartaal worden vaak de meeste woningen opgeleverd, daarmee is de kans groot dat in Gelderland het streefgetal van 9.000 woningen gaat halen.

In het coalitieakkoord is afgesproken jaarlijks 9.000 nieuwbouw woningen op te leveren. Het eerste jaar is dat net niet gelukt, op een paar honderd woningen na. Er is goede hoop dat het in 2008 wel lukt. Daar heeft de provincie veel energie en geld in gestoken. Zo is er een taskforce die vastgelopen woningbouwprojecten begeleidt en weer ‘op gang’ krijgt. Ook heeft de provincie 30 miljoen euro gestoken in de goedkope woningbouw. Daarover zijn afspraken gemaakt met vier regio’s en dat werpt zijn vruchten al af.

Gedeputeerde Theo Peters is bijzonder betrokken bij de woningbouwproductie: “Zolang nog steeds niet iedereen een goede woning heeft, moeten we als overheid onze verantwoordelijkheid nemen. De provincie bouwt geen huizen, maar wij kunnen gemeenten, corporaties en ontwikkelaars wel stimuleren om te bouwen. En dat doen we ook, door met ze in overleg te gaan, maar ook met financiële ondersteuning.�

De goede productiecijfers in Gelderland zijn dan ook een opsteker voor de provincie. Daarnaast zijn er in Gelderland ruim 8.000 bouwvergunningen afgegeven in de eerste 9 maanden van 2008.

Toch houdt ook Gelderland rekening met de kredietcrisis en de gevolgen die deze heeft op de woningmarkt. Gedeputeerde Peters voert daarom nu al overleg met corporaties, gemeenten en ontwikkelaars om eventuele toekomstige problemen voor te zijn.
Provincie:
Tag(s):