woensdag, 5. augustus 2009 - 11:50

Geluidszone vliegveld Eindhoven opnieuw onder de loep

Eindhoven

De staatssecretaris van Defensie en de minister van VROM moeten een nieuw besluit nemen over de geluidszone rondom het militaire vliegveld Eindhoven. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van woensdag bepaald.

Om te voorkomen dat er tot die tijd geen geluidsnormen gelden heeft de Raad van State tijdelijk een andere geluidszone van toepassing verklaard.

Onder meer de vereniging 'Belangenbehartiging Omwonenden Welschap' uit Veldhoven had beroep ingesteld tegen de vaststelling van de geluidszone rond het vliegveld. In december 2007 hebben de staatssecretaris en de minister in een zogenoemd aanwijzingsbesluit op grond van de Luchtvaartwet een geluidszone voor het militaire vliegveld Eindhoven vastgesteld. Dat was nodig omdat er tot nu toe alleen een indicatieve geluidszone rondom het vliegveld lag.

De vereniging was het niet met de vaststelling eens en ging in beroep bij de Raad van State. Volgens haar hebben de staatssecretaris en de minister een te ruime geluidszone vastgesteld. De Raad van State heeft de vereniging nu in het gelijk gesteld en heeft de geluidszone vernietigd.

De Raad van State oordeelt nu dat het belangrijk is dat de omvang van een geluidszone rond een vliegveld goed wordt gemotiveerd, omdat dit voor een groot deel bepaalt hoeveel vliegtuigen kunnen stijgen en landen op een vliegveld. De staatssecretaris en de minister hebben echter niet duidelijk gemaakt 'in hoeverre de omvang van de geluidszone is gerechtvaardigd in verband met de sluiting van de andere militaire vliegvelden dan wel het voorziene bondgenootschappelijk medegebruik van het vliegveld Eindhoven'.

De staatssecretaris en de minister moeten nu een nieuwe geluidszone vaststellen voor het militaire vliegveld Eindhoven. Om te voorkomen dat er tot die tijd geen geluidsnormen gelden heeft de Raad van State tijdelijk een andere geluidszone van toepassing verklaard.
Provincie:
Tag(s):