vrijdag, 21. augustus 2009 - 14:21

Gemeente Aalten verhaalt kosten loos alarm brandweer

Aalten

De gemeente Aalten verhaalt de kosten van het onnodig uitrukken van de brandweer op het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Nadat er meerdere malen een loos alarm was geslagen in het asielzoekerscentrum (AZC) in Barlo heeft de gemeente Aalten diverse maatregelen genomen om het uitrukken van de brandweer te verminderen.

In samenspraak met het COA zijn er naast het verhalen van de kosten preventieve maatregelen getroffen. De gemeente, brandweer en politie hebben voorlichting gegeven in het AZC waarbij tolken zijn ingeschakeld om de voorlichting in de landstaal te vertalen. Daarnaast zijn de brandmelders in het AZC aangepast. “We proberen hiermee het aantal onnodige uitrukken te minimaliseren” aldus burgemeester Berghoef.
Provincie:
Tag(s):