woensdag, 22. april 2009 - 21:33

Gemeente Almere gunt busvervoer aan Connexxion

Almere

De gemeente Almere heeft na een Europese aanbesteding het busvervoer in de stad en van en naar het ‘t Gooi en Amsterdam met ingang van 1 januari 2010 voor een periode van acht jaar gegund aan Connexxion Openbaar Vervoer N.V. Ook het leerlingenvervoer per bus wordt uitgevoerd door Connexxion. Ondanks de huidige economische situatie krijgt het busvervoer een kwaliteitsimpuls.

Wethouder Arno Visser is zeer tevreden over de uitkomst van de aanbesteding. “Connexxion heeft een heel goed aanbod gedaan, dat prima past bij onze ambities. Almere krijgt een hogere kwaliteit tegen een gelijkblijvende overheidsbijdrage. De reizigers binnen Almere en naar Amsterdam en ’t Gooi gaan er zonder meer op vooruit. En dat is goed nieuws. Het is op zich jammer dat maar één vervoerder een aanbieding heeft gedaan. Almere is immers, met de vrije busbanen en de vele OV-reizigers, een unieke plek om mooi en innovatief openbaar vervoer aan te bieden.�

Het leerlingenvervoer per bus in Almere was ook een onderdeel van de Europese aanbesteding. Connexxion blijft dit vervoer verzorgen. Het contract wordt per 1 augustus 2010 met acht jaar verlengd. Connexxion beschrijft, als huidige vervoerder, in het vervoersplan uitvoerig de huidige werkwijze voor grootschalig leerlingenvervoer. Een werkwijze waarover bij alle betrokkenen grote tevredenheid bestaat. Hierdoor blijft de huidige uitvoeringskwaliteit ook voor de toekomst geborgd.

Op de verbinding Almere-Amsterdam wordt hoogwaardig openbaar vervoer geboden. Het vervoeraanbod neemt met 38% toe, terwijl de kosten slechts met 21% toenemen. Door een hogere frequentie in zowel de spits- als dalperiode en het langer doorrijden, stijgt het aantal reismogelijkheden. In Almere stijgt het vervoeraanbod met 7% tegen gelijkblijvende kosten.

Connexxion gaat met speciale acties inspelen op de behoefte van de automobilisten om deze te verleiden van het openbaar vervoer gebruik te maken. Met een gratis probeerabonnement voor automobilisten, werknemers en voor alle nieuwe inwoners verwacht Connexxion nieuwe reizigers te trekken.

Connexxion ziet potentie in ketenmobiliteit (bus-bus, trein-bus en auto-bus) en gaat gericht de markt bewerken om de ketenmobiliteit te stimuleren. Zo zal in de bus de actuele treininformatie getoond gaan worden en kan op internet met behulp van een interactieve lijnennetkaart de actuele situatie op dat moment bekeken worden. Reizen met de OV-chipkaart wordt mogelijk. Alle jaarkaarthouders krijgen voor de start van de concessie een gratis persoonlijke OV-chipkaart met daarop hun abonnement.

Veel werknemers in Almere zijn werkzaam op bedrijventerreinen. Connexxion gaat investeren in de bereikbaarheid van deze bedrijventerreinen. Het stimuleren van gebruik van openbaar vervoer van en naar bedrijventerreinen in Almere wordt een speerpunt voor Connexxion.

Connexxion gaat een reizigershandvest toepassen en bekendmaken met de volgende beloftes:
• Belofte 1: De wensen van de reizigers staan centraal
• Belofte 2: Betrouwbaar openbaar vervoer
• Belofte 3: Voor iedereen toegankelijk openbaar vervoer
• Belofte 4: Veiligheid staat voorop
• Belofte 5: Vriendelijke chauffeurs
• Belofte 6: De bus als duurzaam alternatief voor de auto
• Belofte 7: Niet tevreden, geld terug garantie

Sociale veiligheid is een belangrijk onderwerp. Connexxion heeft het motto ‘terug naar normaal’ en gaat in dit kader zowel proactief als reactief activiteiten uitvoeren. Onderdeel hiervan is dat stadswachten en politieagenten in Almere gratis van het openbaar vervoer gebruik mogen maken. Connexxion verstrekt de agenten en stadswachten een gratis vervoerpas. Dit maakt, zeker als de agent zijn uniform aanheeft, een natuurlijke vorm van toezicht mogelijk. Tevens wil Connexxion werkgelegenheidsplaatsen voor Almeerders aanbieden aan bijvoorbeeld het ROC Flevoland, sectie orde en veiligheid.
Provincie:
Tag(s):