maandag, 19. januari 2009 - 18:11

Gemeente Apeldoorn inventariseert natte koelmachines

Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn is maandag gestart met het inventariseren van natte koelmachines binnen de gemeentegrenzen. Minister Cramer van VROM heeft gemeenten daar om verzocht.Ook moeten de gemeenten toezicht houden op het beheer en onderhoud van de koelmachines.

Vanaf 19 januari krijgen duizend geselecteerde bedrijven in Apeldoorn een formulier met inlogcode toegestuurd. Met de inlogcode kunnen ze op www.apeldoorn.nl/koelmachine een natte koelmachine registeren. De bedrijven hebben vervolgens twee weken de tijd om te reageren.

De registratie is voor de gemeente van belang om zo goed mogelijk toezicht te houden op het beheer en onderhoud van de koelmachines. De registratie is ook voor de GGD van cruciaal belang. De informatie helpt hen bij het opsporen van potentiële legionella bronnen. Gevolgen van een eventuele legionella-uitbraak kunnen zo tot een minimum worden beperkt. Gemeente en GGD bewaken op deze manier een gezond woon- en werkmilieu voor haar inwoners en ondernemers.

Koelmachines zorgen voor koeling van een gebouw of een industrieel proces. Ze worden ook wel koeltorens genoemd. Sommige koelmachines gebruiken hiervoor lucht, andere typen gebruiken water. De koelmachines die gebruik maken van water worden natte koelmachines genoemd. Het gebruik van water voor koeling kan er voor zorgen dat er fijne waterdeeltjes via verneveling het systeem verlaten. De circulatie van het water kan er voor zorgen dat de hoeveelheid bacteriën in het water toeneemt en daarmee ook het gevaar op legionella- uitbraak.
Provincie:
Tag(s):