donderdag, 12. februari 2009 - 16:39

Gemeente blijft zich sterk maken voor brandveiligheid in City Lido

De rechtbank in Zutphen heeft het aanbrengen van een aantal brandveiligheidsvoorzieningen bij City Lido door de gemeente Oost Gelre uitgesteld. De rechter heeft het besluit van de gemeente hiertoe geschorst, in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift dat door City Lido is ingediend.

De rechter heeft wel voorwaarden verbonden aan het open blijven van City Lido gedurende deze periode. De voorwaarden hebben betrekking op de brandveiligheid.

Uit de uitspraak blijkt dat het voor de rechter een complexe materie is. Vanwege het korte tijdsbestek is de rechter in zijn uitspraak niet inhoudelijk ingegaan op de aspecten van brandveiligheid in City Lido. Dat de rechtbank wel voorwaarden aan het openblijven van City Lido verbindt ziet de gemeente Oost Gelre als een signaal dat ze terecht eisen stelt aan de brandveiligheid van City Lido. De voorwaarden zijn dezelfde als tijdens de periode rond kerst 2008.

De gemeente blijft zich sterk maken wat betreft het aanbrengen van de brandveiligheidsvoorzieningen in City Lido. Ze voelt zich daarin nog eens extra gesterkt door het advies van de Adviescommissie voor Bezwaarschriften. Deze heeft namelijk het college geadviseerd het op 19 december 2008 door City Lido ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Dit bezwaar ging toen over de last onder dwangsom die door de gemeente aan City Lido werd opgelegd.

Door de uitspraak van de rechtbank staat nu het nieuwe bezwaar van City Lido tegen de bestuursdwang centraal. Deze procedure zal nu in gang worden gezet. De schorsing van de rechtbank betreft een periode van 6 weken, gerekend vanaf het moment dat door het college van B&W een besluit op dit bezwaar is genomen.
Provincie:
Tag(s):