woensdag, 23. september 2009 - 21:15

Gemeente Emmen 'gastheergemeente' voor Borger-Odoorn en Coevorden

Regio

De drie gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen hebben besloten om op basis van het Finse principe ‘gastheergemeente’ hun bestaande samenwerking te intensiveren en duurzaam te organiseren.

Het principe ‘gastheergemeente’ houdt in dat een gemeente – in dit geval de gemeente Emmen, voor haar buurgemeenten Borger-Odoorn en Coevorden diensten gaat uitvoeren, beheren en onderhouden. Beide gemeenten zijn opdrachtgever en afnemer van de aan de gemeente Emmen uit te besteden diensten en producten.

De beleidsverantwoordelijkheid van de betreffende diensten en producten blijft (uiteraard) bij elk van de drie gemeenten. Zo kunnen de gemeenten ten behoeve van hun eigen burgers accenten in de uitvoering van diensten en producten leggen. Doel van de samenwerking is om de dienstverlening aan burgers verder te optimaliseren en de betrouwbaarheid van processen te verhogen en te borgen.

Al enkele jaren werken de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen samen waarbij de gemeente Emmen diensten verleent aan de beide buurgemeenten, dit onder meer op gebied van sociale zaken en ICT/informatievoorziening. De samenwerking had echter tot nu toe een tijdelijk of incidenteel faciliterend karakter. De de drie gemeenten stelden zich dan ook de logische vraag: ‘Als je de bestaande samenwerking tussen buurgemeenten wilt intensiveren met de bedoeling de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers te verhogen – hoe zou dat dan het beste kunnen?’

Uit het recente onderzoeksrapport ‘Rapport Gastheergemeentemodel BOCE’ blijkt dat het gastheergemeentemodel goede mogelijkheden en voordelen biedt om gemeenschappelijke zaken die uitvoering, beheer en onderhoud betreffen gemeenschappelijk onder te brengen bij één gemeente. Er kan zo efficiënter met middelen worden gewerkt en processen kunnen beter worden georganiseerd, gecoördineerd en uitgevoerd. Dit komt de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers ten goede. Ook de uitvoering en beheer op andere terreinen zoals inkoop en aanbesteding lenen zich prima om volgens het gastheergemeentemodel op één plek te worden uitgevoerd.

Om de samenwerking verder ‘in te richten’ sluiten de gemeenten een zogeheten raamovereenkomst waarin overkoepelende afspraken worden gemaakt over de samenwerking. Uitgangspunt daarbij is dat alle taken die de drie gemeenten gezamenlijk willen uitvoeren door de gastheergemeente worden verricht. Daartoe sluiten de gemeenten deelovereenkomsten met afspraken over de gezamelijke uitvoering op de deelterreinen zoals sociale zaken en ICT/informatievoorziening.

Omdat de samenwerking volgens het gastheergemeentemodel een permanent karakter heeft, treden de medewerkers die in de gemeenten Coevorden en Borger-Odoorn bij de over te dragen taken en activiteiten betrokken zijn in dienst van de gemeente Emmen. De GO’s (Georganiseerd Overleg) van de gemeenten staan hier in principe positief tegenover. De medewerkers van de drie gemeenten zijn inmiddels over de plannen geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):