vrijdag, 13. maart 2009 - 22:30

Gemeente Emmen verbetert relatie met de burger

Emmen

Gemeente Emmen krijgt een 7,3 van de burger in de rol als klant.
In het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ wordt burgers gevraagd naar
hun mening over de gemeente. De verschillende rollen waarin burgers te
maken hebben met de overheid staan in het onderzoek centraal. De burger als klant, wijkbewoner, kiezer, onderdaan, partner en belastingbetaler.

Emmen krijgt naast de 7,3 ,voor de klantrol, voldoendes voor de rollen van de burger als wijkbewoner (6,5), de burger als belastingbetaler (6,5) en de burger als onderdaan (5.9). Voor de rollen van de burger als kiezer en de burger als partner scoort de gemeente met respectievelijk een 5,4 en een 4.9, onvoldoende.

‘Waar staat je gemeente’ is een twee-jaarlijks belevingsonderzoek waarbij de inwoners gevraagd wordt naar hun mening over de gemeente. Het onderzoek onderscheidt zes burgerrollen: de burger als kiezer, klant, onderdaan, partner, wijkbewoner en belastingbetaler. Het cijfer voor iedere burgerrol is samengesteld uit de antwoorden op verschillende vragen. De scores van eengemeente op de vragen worden omgerekend naar rapportcijfers. Het ‘belevings’-onderzoek biedt waardevolle informatie om bestuur en gemeentelijke organisatie meer burgergericht te maken.

Ook kan Emmen zich vergelijken met andere gemeenten. Emmen scoort voor bijna alle klantrollen lager dan het gemiddelde van de gemeenten die meededen aan het onderzoek. Alleen de 7,3 ligt boven het gemiddelde. Gemeente Emmen gaat de resultaten van het onderzoek inzetten om haar relatie met de inwoners van Emmen te
verbeteren.
Provincie:
Tag(s):