woensdag, 21. januari 2009 - 19:39

Gemeente gaat fietsen checken

Tilburg

De gemeente Tilburg gaat als eerste gemeente in Nederland een digitaal hulpmiddel inzetten om fietsendiefstal tegen te gaan. De gemeente gaat de 'reader' vier weken op proef inzetten. Met het apparaat kan men zien of de door hen geruimde fietsen in de binnenstad gestolen zijn. De reader werd tot nu toe alleen door de politie gebruikt.

De reader kan chips uitlezen, die in de fiets zijn aangebracht door fietsfabrikanten. In Nederland hebben inmiddels 4,5 miljoen fietsen een chip. Ook kan handmatig een framenummer ingevoerd worden. Na het lezen van de chip of de invoering van het framenummer, legt de reader een verbinding met het Register van gestolen fietsen bij de
Rijksdienst voor het Wegverkeer.

In deze database zijn alle fietsen opgenomen waarvan na 1 januari 2008 aangifte van diefstal is gedaan bij de politie. Vanaf 21 januari checkt de Algemene Fiets Afhandel Centrale (AFAC) van de gemeente of de door hen geruimde fietsen in de binnenstad gestolen zijn. Als dat zo is wordt de politie ingeschakeld die vervolgens een onderzoek start. De politie overlegt met de Officier van Justitie over een eventuele teruggave van de fiets aan de rechtmatige eigenaar.
Provincie:
Tag(s):