donderdag, 6. augustus 2009 - 9:19

Gemeente gaat onkruid te lijf

Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn hervat deze week het bestrijden van onkruid langs wegen en op fiets- en voetpaden. Vanwege regen en de kans op buien heeft de gemeente de werkzaamheden afgelopen weken stil gelegd.

Voor het bestrijden van het onkruid hanteert de gemeente de zogenaamde duurzaam-onkruid-beheermethode. Dit betekent dat de gemeente alleen daar spuit waar daadwerkelijk onkruid groeit. Hiermee voorkomt de gemeente dat het chemische bestrijdingsmiddel in aanraking komt met het oppervlakte water. De gemeente kan alleen deze bestrijdingsmethode toepassen bij droogweer en dan moet het minimaal acht uur lang droog zijn. Bij regen is de kans groot dat het bestrijdingsmiddel alsnog afspoelt naar het oppervlaktewater. Dit is nadelig voor planten en dieren.

In woonhofjes, bij situaties waar sprake is van een lichte begroeiing en op voetpaden die grenzen aan woningen en andere particuliere percelen komt de gemeente niet. Om deze straten alsnog onkruid vrij te houden doet de gemeente Apeldoorn een beroep op bewoners om deze zelf tussen de tegels op het trottoir voor de deur te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een krabbertje of met behulp van heet water.

Voor de bestrijding van het onkruid zet de gemeente vijf ploegen in. De voortgang van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden.
Provincie:
Tag(s):