woensdag, 21. januari 2009 - 10:30

Gemeente geeft Kompaan 2,9 miljoen

Almere

De gemeente Almere subsidieert stichting Kompaan in 2009 voor een bedrag van 2,9 miljoen euro voor de uitvoering van gesubsidieerde arbeid

Kompaan begeleidt Almeerders voor wie het nog niet mogelijk is om zonder begeleiding aan het werk te gaan.

Met financiële steun van de gemeente Almere realiseert Kompaan voor werklozen oriëntatieplaatsen (met behoud van uitkering) en reïntegratiebanen (tegen minimumloon). Naar verwachting zal de gemeente dit jaar 250 Almeerders doorverwijzen naar de stichting.

Kompaan begeleidt de mensen langdurig en intensief, zodat zij hun problemen kunnen oplossen en zich kunnen voorbereiden op een baan. Op dit moment sluit bijna de helft van de deelnemers het traject af met een reguliere baan. Voor Almeerders die nog niet toe zijn aan een dergelijk traject, biedt Kompaan een inloopwerkproject.

Bij het inloopwerkproject kunnen deelnemers een dag(deel) komen werken. Daarvoor krijgen zij direct een kleine premie. Deelname is vrijwillig en bedoeld als opstap voor de reguliere trajecten van Kompaan.

Almere bekostigt de inzet van Kompaan uit gelden die de gemeente ontvangt op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Dit geld is afkomstig van het Ministerie van Sociale Zaken en is bedoeld voor reïntegratie van mensen met een bijstandsuitkering.

Het college heeft in november vorig jaar besloten tot de realisatie van een Almeerse Werkorganisatie. Hierin zullen ook de activiteiten van Stichting Kompaan worden ondergebracht. De stichting bereidt zich hier in 2009 op voor.
Provincie:
Tag(s):