maandag, 12. januari 2009 - 20:26

Gemeente goed voorbereid op economische crisis

De gemeente Noordoostpolder is financieel goed voorbereid op de gevolgen van de kredietcrisis. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit in een brief aan alle gemeenten voor een terughoudend uitgavenbeleid. Gelukkig is de gemeente Noordoostpolder bij de begroting voor 2009 uitgegaan van de cijfers die in mei 2008 voorhanden waren. Die cijfers waren minder optimistisch dan de cijfers van september 2008 maar wel veel realistischer blijkt nu.

Keuze
De gemeente is blij dat ze de signalen begin vorig jaar goed heeft ingeschat en doelbewust de begroting heeft gebaseerd op de cijfers van mei, zoals dit ook in het beleid is vastgesteld.

Begroten op de septembercijfers was toen wellicht aantrekkelijk, maar had nu al naar beneden moeten worden bijgesteld. De gemeente heeft gelukkig een goede financiële positie waardoor de begroting 2009 op dit moment niet bijgesteld hoeft te worden.

Veilige koers
De ‘veilige koers’, die door de gemeenteraad is ingeslagen met haar financiële beleid, is een goede. Er is een sluitende meerjarenbegroting en de algemene reserve is verhoogd van € 8 naar € 10 miljoen.

Ook zijn er voldoende middelen begroot voor onderhoud van de meeste soorten van openbare ruimte. De reserves voor WMO, WWB en minimabeleid zijn niet afgeroomd. Deze maatregelen zijn geen garantie voor de toekomst, maar voor nu kan de gemeente goed vooruit.
Provincie:
Tag(s):