vrijdag, 7. augustus 2009 - 10:43

Gemeente Hardenberg treft voorbereidingen grieppandemie

Hardenberg

De gemeente Hardenberg bereidt zich voor op de komst van de grieppandemie. Hierbij richt de gemeente zich vooral op de continuïteit van de organisatie wanneer er veel uitval is door ziekte. Dit heeft de gemeente bekendgemaakt.

De serviceverlening aan burgers en bedrijven heeft daarbij de hoogste prioriteit. De GGD IJsselland is de uitvoerende instantie waar het gaat om de gezondheid van de inwoners van Hardenberg.

Mexicaanse griep, of Nieuwe Influenza A, is een nieuw griepvirus. Daardoor worden naar verwachting meer mensen ziek dan tijdens een normale griepgolf. Ook kunnen mensen ernstiger ziek worden. Deskundigen verwachten dat op het hoogtepunt van de grieppandemie ongeveer dertig procent van de bevolking thuiszit en niet in staat is om te werken.

De gemeente heeft intern geïnventariseerd hoe ze het beste om kan gaan met dit hoge percentage ziekteverzuim. Er wordt voor gezorgd dat de belangrijkste diensten door kunnen gaan en dat medewerkers elkaar waar mogelijk kunnen vervangen. Ook op het gebied van preventie worden maatregelen genomen. Er wordt desinfecterende gel aangeboden en er wordt vaker dan gebruikelijk schoongemaakt. Medewerkers krijgen praktische tips om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

Op de websites www.ggdijsselland.nl, www.rivm.nl en www.postbus51.nl kunt u meer lezen over de Mexicaanse griep. Voor vragen over dit griepvirus kunt u ook contact opnemen met Postbus 51 via het telefoonnummer: 0800-1100.

De meest voorkomende klachten zijn koorts, hoesten, kortademigheid en keelpijn. Heeft u last van enkele van deze klachten? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. Blijf met griepklachten zoveel mogelijk thuis om besmetting te voorkomen.
Provincie:
Tag(s):