donderdag, 9. juli 2009 - 16:47

Gemeente Heerlen koopt Royal-bioscoop

Heerlen

De gemeenteraad van Heerlen heeft ingestemd met het plan van het college om de Royal-bioscoop aan te kopen en heeft daarvoor een krediet gegeven van ruim 2,2 miljoen euro. In dit bedrag zitten onder meer de kosten voor achterstallig onderhoud op het terrein van de brandveiligheid. Die werkzaamheden moeten direct worden uitgevoerd, anders moet het gebouw sluiten op last van de brandweer.

De gemeente wil de Royal nog vijf jaar als bioscoop laten functioneren. Daarvoor moet de brandveiligheid snel worden aangepast. Een onderzoek gaat vervolgens uitwijzen welke functie het gebouw in de toekomst kan vervullen op deze prominente plek in de stad.

De voorstanders van het plan vinden het vooral belangrijk dat het pand behouden blijft voor de stad. Samen met het Glaspaleis en Theater Heerlen maakt het deel uit van de zogenaamde ‘Peutz-driehoek’. Door het pand aan te kopen en in gebruik te houden voorkomt de gemeente dat het in handen komt van vastgoedontwikkelaars. Als dat laatste gebeurt bestaat de kans dat het leeg komt te staan en verloedert. En dat terwijl aan de overkant van het plein een nieuw Maankwartier verrijst.

De tegenstanders vinden óók dat het gebouw belangrijk is voor Heerlen, maar willen niet dat de gemeente het zelf koopt. Ook zijn ze bang dat het pand over vijf jaar minder waard is en dat de gemeente een flink verlies lijdt. Omdat de financiële positie van Heerlen op dit moment zo slecht is vinden ze het geen goed idee.
Provincie:
Tag(s):