donderdag, 15. januari 2009 - 20:55

Gemeente krijgt 42 miljoen

Breda

De gemeente Breda krijgt een bijdrage van 42 miljoen euro van de provincie Noord-Brabant om een aantal belangrijke ontwikkelingen in de stad mogelijk te maken en verder te stimuleren. Wethouder Els Aarts: “Deze bijdrage geeft een grote impuls aan belangrijke ontwikkelingen in Breda zoals de Markoevers en de Bavelse Berg. Ook kunnen we een deel gebruiken voor culturele evenementen, leefbaarheid en monumenten in de stad�.

De vijf Brabantse steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s Hertogenbosch en Tilburg (B5) en provincie Noord-Brabant hebben alle projecten die onderdeel zijn van de gezamenlijke investeringsagenda 2008-2012 vastgesteld. De totale investering bedraagt 1,4 miljard. Deze stap in de samenwerking van BrabantStad vloeit direct voort uit het Meerjarenprogramma BrabantStad 2008-2012. De projecten moeten deze bestuursperiode gestart zijn.

De zes partners gaan op korte termijn een veelheid aan projecten in Brabant starten. Deze projecten bestrijken een breed terrein op zowel economisch, ecologisch als sociaal en cultureel gebied. Daarmee beogen de partners in Brabant op tal van beleidsterreinen een versnelling aan te brengen in de beleidsuitvoering. De burgers in Brabant gaan merken en gaan zien dat BrabantStad werkt.
Provincie:
Tag(s):