donderdag, 15. januari 2009 - 17:10

Gemeente Leudal pakt overbewoning aan

Leudal

De gemeente Leudal pakt samen met de woningcorporaties Wonen Zuid regio Midden-Limburg en Wonen Roer & Maas, overbewoning aan. Overbewoning (teveel mensen in één woning) of onrechtmatige bewoning (onderverhuur zonder toestemming van de verhuurder) komen regelmatig voor en leiden tot allerlei vormen van overlast.

De overlast varieert van geluidsoverlast en overaanbod van huisvuil tot onveilige woonsituaties qua brandveiligheid. De leefbaarheid in woongebouw en wijk kan daardoor achteruit gaan en omwonenden kunnen een onveilig gevoel krijgen.

Gemeente en woningcorporaties gaan intensief samenwerken om overbewoning en onrechtmatige bewoning aan te pakken en ook te voorkomen. Bovendien zijn er afspraken gemaakt om administratieve lasten voor burgers te verminderen en de kwaliteit van de gemeentelijke basisadministratie te verbeteren. Aanleiding voor de ondertekening van het convenant zijn de signalen die de gemeente ontvangt over onveilige woonsituaties.

Het convenant wordt voor de duur van 1 jaar vastgelegd. Hierna wordt de samenwerking geëvalueerd en bekeken op welke wijze deze wordt gecontinueerd.
Provincie:
Tag(s):