dinsdag, 6. januari 2009 - 16:47

Gemeente Maastricht en Universiteit bundelen krachten

Maastricht

De Universiteit Maastricht en de gemeente Maastricht bundelen hun
krachten om van de Euregio een duurzame en hoogwaardige kennisregio
te maken. Het verder uitbouwen van de kenniseconomie is hiervoor van
cruciaal belang. Hiertoe bundelen de twee partijen hun economische,
ruimtelijke en cultuurversterkende investeringen, zodat de
internationale concurrentiepositie op het vlak van kennis en innovatie
uitgebouwd en versterkt kan worden. De universiteit en de gemeente
hebben daarvoor dinsdag een convenant ondertekend.

De Universiteit Maastricht wil de komende jaren flink groeien, zowel wat betreft
onderzoeksfaciliteiten, medewerkers en studenten. Zo wil de universiteit in 2020 1300 arbeidsplaatsen erbij hebben en ruim 6000 studenten. Met name op het gebied van de Life Sciences (de Randwijck-faculteiten) verwacht de universiteit een grote uitbouw. De gemeente Maastricht steunt deze ambities. De UM behoort nu al tot de grootste werkgevers van de stad en levert
daarnaast een grote bijdrage aan het positieve imago van Maastricht als
internationale kennisstad. De stad wil daarom ruimte geven voor een optimale
positionering van de UM in de stad, die moet leiden tot een directe en indirecte
toename van de werkgelegenheid, terwijl de vergrijzing enigszins wordt
afgeremd.

Kennis, innovatie en ondernemerschap zijn de sleutels tot economische groei.
Om de Euregio verder uit te bouwen als technologische topregio zetten stad en
universiteit een gezamenlijke lobby en acquisitie op. Nieuw ondernemerschap,
innovatie binnen het bestaande bedrijfsleven in de regio en spin off van de universiteit zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
Provincie:
Tag(s):