maandag, 2. februari 2009 - 13:53

Gemeente mag door met reconstructie 24-Oktoberplein

Utrecht

De gemeente Utrecht mag doorgaan met de reconstructie van het 24-Oktoberplein en de M.L. Kinglaan in Utrecht. Dat heeft de bestuursrechter in Utrecht maandag geoordeeld.

De gemeente verleende een bouwvergunning en vrijstelling voor de vergunning, die onder meer voorziet in de aanleg van een fly-over. Omwonenden waren het niet eens met de verleende vergunning en stapten naar de bestuursrechter. De bestuursrechter vernietigde maandag weliswaar het besluit van de gemeente, maar liet de rechtsgevolgen van dit besluit in stand.

De bezwaren van de omwonenden richtten zich in de kern tegen de door de gemeente Utrecht gehanteerde verkeersgegevens en verkeersintensiteiten in het gebied. De bezwaarmakers waren daarnaast van mening dat verweerder te lage percentages zwaar en middelzwaar verkeer heeft gehanteerd. Verder zou verweerder bij de saldering het aantal blootgestelden niet juist hebben berekend.Volgens de rechtbank heeft de gemeente echter terecht gebruik gemaakt van het op dat moment meest actuele verkeersmodel. Dat de verkeersgegevens twijfels bij eisers oproepen, is onvoldoende om te oordelen dat de berekende verkeersintensiteiten onjuist zijn, dan wel een onvoldoende representatief beeld geven van de verkeerssituatie op de wegvakken in de autonome en plansituatie. De rechtbank acht verder de wijze waarop verweerder bij de saldering het aantal blootgestelden heeft berekend niet in strijd met de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Aannemelijk is gemaakt dat feitelijk een worst-case scenario is gehanteerd.
Provincie:
Tag(s):