woensdag, 21. januari 2009 - 19:33

Gemeente neemt belastingschuld over van De Vlaam

Oss

Gemeente Oss heeft deze week een betalingsregeling getroffen met de belastingdienst om te voorkomen dat gemeenschapshuis De Vlaam in Demen de deuren zou moeten sluiten. Voorwaarde van de gemeente voor het overnemen van de belastingschuld van € 16.000 is dat de gemeente een actieve rol kan spelen in de inventarisatie van de financiële positie van De Vlaam.

De gemeente werkt samen met gemeenschapshuis de Vlaam en Sportvereniging SDDL aan plannen voor een gezamenlijke multifunctionele accommodatie op het sportpark in Demen. De bouw hiervan kan echter pas op zijn vroegst in 2010 beginnen in verband met toestemming van de provincie en de daarna te volgen bestemmingsplanprocedure.

In overleg met de huidige gebruikers wil van Loon kijken hoe deze problemen het beste in de overgangssituatie naar het nieuwe multifunctionele gebouw opgelost kunnen worden. Een eerste opzet hiervoor moeten de partijen begin maart klaar hebben.
Provincie:
Tag(s):