zondag, 11. oktober 2009 - 19:54

Gemeente onderzoekt riolering binnenstad Zierikzee

Zierikzee

In de periode van 19 oktober tot circa 18 december gaat de gemeente onderzoek doen naar de ligging, onderhoudstoestand, aanwezigheid aansluitingen en functioneren van de riolering in de binnenstad van Zierikzee.

Dit onderzoek duurt 9 weken en wordt in twintig deelgebieden uitgevoerd. Het zwaartepunt van het onderzoek is in het gedeelte Dam, Mol, Appelmarkt, deel Schuithaven en Melkmarkt. Voor alle ondernemers uit de binnenstad en voor bewoners uit deze straten wordt woensdag 14 oktober een informatieavond gehouden in het multifunctioneel centrum , De Huijbertstaat 35 in Zierikzee. Aanvang: 19.30 uur.

Omdat deze werkzaamheden van invloed zijn om met name de bereikbaarheid van de binnenstad en de bevoorrading in de binnenstad worden naast bewoners/ondernemers uit dit gedeelte ook de overige ondernemers uit de binnenstad uitgenodigd.

"Zierikzee ondergronds" is zeker op het gebied van de riolering in de binnenstad géén open boek. Een groot deel van de riolering hier ligt op particulier terrein of bevindt zich onder panden en is niet of zeer moeilijk bereikbaar. Hierdoor ontbreekt noodzakelijke informatie waardoor het moeilijk is om een volledig rioolbeheerplan voor het centrum op te stellen. De noodzaak van meer informatie door middel van onderzoek wordt al genoemd in het gemeentelijk rioleringsplan 2005-2009.

Maandag 19 oktober begint het onderzoek met het reinigen van het riool op de volgende locaties: bij Mondragon, Oude Haven en omgeving en de parkeerterreinen Mosselboomgaard en Gasthuisboomgaard. Daarna in de week van maandag 2 tot vrijdag 6 november verplaatst het onderzoek zich naar het gedeelte Dam, Mol, Appelmarkt en Melkmarkt.

De overige gedeelten waar onderzoek wordt verricht zijn

Nummer en naam:

1 Mondragon
2 Parkeerplaats Mosselboomgaard
3 Parkeerplaats achter Albert Hein
4 Centrum Dam e.o.
5 Centrum Havenplein e.o.
6 Hem
7 Zevengetijstraat
8 Poststraat
9 Karnemelksvaart
10 Gravestraat
11 Zuidwellestraat
12 Regenboogstraat
13 Raamstraat
14 Ravenstraat
15 Wevershoek
16 Gat van West Noord West
17 Lange Sint Janstraat
18 Zeelandia
19 Nieuwe Bogerdstraat
20 Sint Domusstraat/Havenplein

Het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen en wordt ook door verschillende bedrijven uitgevoerd.

Inmiddels is een vlekkenplan voor de riolering opgesteld met daarin alle aandachtspunten voor de binnenstad. Vanaf maandag 19 oktober volgen dan achtereenvolgens het reinigen van het riool en het inspecteren ervan met een camera. Aan de hand van de camera inspectie worden zo nodig putdeksels aangebracht om het riool beter bereikbaar te maken.

Hoewel er geen sprake is van uitgebreide graafwerkzaamheden, is het onvermijdelijk om tijdens het onderzoek een straat/weggedeelte af te sluiten. Deze afsluiting duurt hooguit enkele dagen. Door de binnenstad in 20 deelgebieden op te splitsen, kan de afsluiting van korte duur zijn, waardoor de overlast beperkt blijft. Daarnaast wordt in het centrum geen onderzoek gedaan op donderdag, tijdens de weekmarkt.

Per deelgebied worden bewoners per brief geïnformeerd. Verder zal wekelijks via de media de planning voor de komen de week worden aangegeven.
Provincie:
Tag(s):