woensdag, 28. januari 2009 - 19:57

Gemeente presenteert plannen voor nieuwe gemeentewerf

Werkendam

Na een jaar van voorbereiding heeft de gemeente op maandag 26 januari de bouw van een nieuwe gemeentewerf behandeld in de commissie grondgebied. Voorafgaand is het plan gepresenteerd.

In december 2007 heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de planvorming van een nieuwe gemeentewerf. In januari 2008 is de planvorming opgestart.

In samenwerking met een gemeentelijke projectleider en een klankbordgroep heeft Grontmij in de loop van 2008 het ontwerp voor de werf opgesteld en nader uitgewerkt. Het resultaat is een efficiënt ingedeelde gemeentewerf met een eigentijds gebouw waarin alle noodzakelijke bedrijfsmatige voorzieningen zijn opgenomen.

Naast het bedrijfsmatige aspect is er veel aandacht besteed aan de duurzaamheid van het gebouw. De totale kosten voor de gemeentewerf bedragen EUR 2.840.000,00. De totale bouwtijd bedraagt ongeveer een jaar. Naar verwachting wordt de nieuwe gemeentewerf in maart 2010 in gebruik genomen.
Provincie:
Tag(s):