maandag, 16. februari 2009 - 15:45

Gemeente presenteert Toekomstvisie 2030

Zuidhorn

Dinsdag 24 februari aanstaande presenteert de gemeente tijdens het grote Toekomstdebat in zalencentrum Balk te Zuidhorn drie scenario’s voor de Toekomstvisie 2030. Inbo, het bureau dat de gemeente begeleidt bij de totstandkoming van de Toekomstvisie, geeft deze avond een toelichting op de drie scenario’s en leidt het debat.

De bijeenkomst is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente. Zij kunnen deze avond hun voorkeur uitspreken voor één van de drie toekomstscenario’s. Na het debat hebben de jongeren het laatste woord. Zij kiezen voor welk scenario de beste argumenten zijn aangedragen.

Drie scenario’s
Inbo heeft drie scenario’s opgesteld voor de toekomst van de gemeente. De drie scenario’s zijn:
1. Het dorpscenario: gemeente Zuidhorn een gemeenschap van dorpen;
2. Het stadscenario: gemeente Zuidhorn de schakel tussen stad en ommeland;
3. Het landschapscenario: gemeente Zuidhorn de parel van het Westerkwartier.
De drie scenario’s zijn tijdens het Toekomstdebat te zien op panelen. Per scenario is een collage gemaakt van foto’s, kaartmateriaal en tekst.

De startbijeenkomst, interviews met jongeren en Beleef de dorpendag van vorig jaar en de vier goedbezochte themabijeenkomsten van de afgelopen weken hebben veel informatie opgeleverd. Daarnaast hebben ruim 80 inwoners hun suggestie(s) voor 2030 gegeven via de nieuwjaarskaart, die we huis-aan-huis hebben verspreid.
Provincie:
Tag(s):