vrijdag, 6. maart 2009 - 14:49

Gemeente start met renovatie van tennisbanen

Grijpskerk

De gemeente is gestart met de renovatie van de tennisbanen in sportpark De Enk in Grijpskerk. De toplaag van de baan en het drainagestelsel zijn sterk verouderd waardoor de afvoer van het water stagneerde. De bedoeling is de vier gravelbanen om te zetten in zandkunstgrastennisbanen van het type Smashcourt.

Dit is kunstgras ingestrooid met keramisch rood zand. De gemeente heeft in overleg met tennisvereniging West End gekozen voor dit type ondergrond. Deze ondergrond heeft de speeleigenschappen van gravel en heeft minder dagelijks onderhoud nodig. Bovendien is het niet nodig de banen te beregenen.

Vanwege de zettinggevoeligheid van de ondergrond is onderzoek gedaan naar de fundering. Uit het onderzoek blijkt dat de bestaande fundering voldoet en gehandhaafd kan blijven. Het hekwerk rondom de tennisbanen wordt compleet vervangen. Het overige hekwerk voor het afsluiten van het terrein wordt gerepareerd. Voor het dagelijks onderhoud krijgt de tennisvereniging de beschikking over nieuwe sleepnetten, een driehoeksborstel, walk-off matten en lijnenvegers. Daarnaast komen er nieuwe tennisnetten.

Vanaf 18 april aanstaande kunnen de tennisliefhebbers weer volop tennissen op de vernieuwde banen.
Provincie:
Tag(s):