vrijdag, 30. januari 2009 - 18:03

Gemeente stelt ultimatum aan City Lido

Als City Lido geen maatregelen treft om aan de eisen van brandveiligheid te voldoen, dan zal de gemeente Oost Gelre deze zelf uitvoeren. Dat is de uitkomst van een besluit, dat door het college van B&W is genomen. City Lido heeft tot 9 februari a.s. de tijd om zelf een aantal maatregelen te treffen voordat de gemeente tot actie overgaat.

De reden voor dit besluit wordt onder andere ingegeven door de grootschalige carnavalsfeesten die eind deze maand in City Lido worden gehouden. Het doel van de gemeente Oost Gelre was en is nog steeds de zorg voor de veiligheid van de bezoekers van City Lido. Voorwaarde daarvoor is dat het gebouw aan de eisen van brandveiligheid voldoet. Zwaarwegend daarin was vooral het aanbrengen van panieksluitingen op de nooduitgangen.

Het College van B&W is er veel aan gelegen om tot een goede oplossing te komen. Daarom werd op 24 december 2008 de last onder dwangsom tijdelijk geschorst tot uiterlijk 1 februari 2009. Voor de feesten rond kerst werd ingestemd met het éénmalig aanbrengen van tijdelijke maatregelen voor de brandveiligheid. Een andere voorwaarde was dat City Lido vóór 23 januari 2009 een zogenaamde gebruiksmelding zou aanleveren, waarin structurele oplossingen worden voorgesteld om aan de eisen van brandveiligheid te voldoen.

De gemeente heeft van City Lido geen gebruiksmelding ontvangen zoals bedoeld in het ‘Besluit brandveilig gebruik bouwwerken’. Het College van B&W heeft derhalve niet de indruk dat City Lido de vereiste maatregelen zal uitvoeren. Daarom is nu het besluit genomen om bestuursdwang toe te passen. Dit betekent dat de gemeente de bevoegdheid heeft zelf de maatregelen uit te voeren. De kosten daarvan worden verhaald op City Lido. De maatregelen worden nog vóór de carnavalsfeesten uitgevoerd.

Het College van B&W heeft City Lido tot maandag 7 februari de tijd gegeven om de maatregelen zelf te treffen. Tot die tijd mag City Lido open blijven en kunnen de geplande activiteiten gewoon doorgaan. Wel is een aantal voorwaarden gesteld met betrekking tot de veiligheid, dezelfde als in de afgelopen periode van kracht waren.

Het College van B&W is van mening dat door dit besluit het doel wordt bereikt dat ze steeds voor ogen had. City Lido blijft open en voldoet aan de eisen van brandveiligheid, vooral op het moment dat zich grote groepen mensen in het gebouw bevinden.
Provincie:
Tag(s):