dinsdag, 13. januari 2009 - 14:54

Gemeente stimuleert nieuw ondernemerschap

Dordrecht

Nieuwe en bestaande ondernemers in de Voorstraat-Noord kunnen in 2009 een bijdrage van maximaal € 10.000 aanvragen voor verbouwingskosten die de uitstraling van het bedrijfspand verbeteren. Het college van B&W wil met deze ‘Stimuleringsregeling Diamanten Voorstraat-Noord’ ondernemers stimuleren om zich in de Voorstraat-Noord te vestigen en tegelijkertijd het aanzien van de straat verbeteren. In totaal is hiervoor vanuit het projectbudget Voorstraat Noord in 2009 een bedrag van € 52.000, - beschikbaar gesteld.

De gemeente zet in op de vestiging van ondernemers die het culturele en creatieve klimaat van de Voorstraat-Noord versterken. De stimuleringsregeling is daarom specifiek voor ondernemers in de branches design, moderne kunst, creatieve bedrijvigheid, bijzondere detailhandel, bijzondere horeca en bedrijven gericht op specifieke doelgroepen, waaronder toeristen en jongeren.

Het gaat om een bijdrage in de verbouwingskosten en/of aanpassingen van het pand die de zichtbaarheid en uitstraling aan de straatzijde vergroten. De aanvrager betaalt zelf tenminste 50% van de investeringskosten. Het bedrijf blijft minstens twee jaar in de straat gevestigd. Verder beschikt de aanvrager over een ondernemersplan, een Kamer van Koophandel inschrijving en een bouwvergunning.

Het project Voorstraat-Noord ontwikkelt sinds begin 2008 in samenwerking met bewoners, ondernemers en culturele instanties de Voorstraat-Noord tot de culturele en creatieve winkelstraat van Dordrecht. Het project richt zich op verbeteringen in de openbare ruimte, het aantrekken van nieuwe ondernemers en het realiseren van een aantrekkelijk cultureel programma voor een breed publiek. Inmiddels gerealiseerde acties zijn nieuwe bloembakken en extra prullenbakken, Operatie Verfpot, de oprichting van de winkeliersvereniging, het Voorstraat-Noord Festival, de Kerstmarkt Voorstraat-Noord.
Provincie:
Tag(s):