donderdag, 8. oktober 2009 - 10:00

Gemeente stopt met waarschuwen

Werkendam

Met ingang van dit schooljaar zien de gemeenten Werkendam en Woudrichem strenger toe op het handhaven van de leerplicht. Wat twee jaar geleden nog door de vingers werd gezien of werd afgedaan met een waarschuwing, is met ingang van dit schooljaar aanleiding voor een proces verbaal.

De leerplichtambtenaar van de twee gemeenten gaat extra controleren op ongeoorloofd verzuim. Ouders halen hun kinderen steeds vaker van school om eerder op vakantie te gaan, met name de vrijdag voor de vakanties.

Dit jaar zal de leerplichtambtenaar na het ontvangen van een verzuimmelding de ouders uitnodigen voor een gesprek waarin een proces verbaal opgemaakt zal worden. In dit gesprek kunnen de ouders door middel van bewijslast aantonen dat er gegronde redenen waren voor het verzuim. Mocht er sprake zijn van ongeoorloofd verzuim, dan volgt altijd een proces verbaal.

De leerplichtwet stelt ouders verantwoordelijk voor het schoolbezoek van hun kinderen. Tegen ouders die hun leerplichtige kinderen ongeoorloofd van school houden, kan een proces verbaal worden opgemaakt. De directeur van een school is wettelijk verplicht om de leerplichtambtenaar in kennis te stellen van ongeoorloofd schoolverzuim.
Provincie:
Tag(s):