woensdag, 15. april 2009 - 14:14

Gemeente Texel voert strandnota uit

Texel

De gemeente Texel gaat de komende tijd controles uitvoeren op het strand. Daarbij wordt gekeken naar verschillende onderwerpen. De basis hiervoor vormen de strandnota en het toezicht- en handhavingsuitvoeringsprogramma voor 2009 (“Toezicht op Texel�).

In het uitvoeringsprogramma staat welke onderwerpen op het gebied van toezicht voorrang krijgen. Hiertoe behoort de uitvoering van de strandnota. In deze nota staat wat er wel en niet kan op het strand.

De gemeente Texel vindt het namelijk belangrijk om het gebruik van het strand in goede banen te leiden. Een verstandig beleid maakt het mogelijk dat iedereen optimaal van het strand gebruik kan maken en er van kan blijven genieten. Op het strand kunnen we ons ontspannen en recreëren maar het is ook een natuurgebied waar we zuinig op moeten zijn.

Uitgangspunten

De strandnota heeft de volgende uitgangspunten: Er mag niet meer bebouwing op het strand komen dan er nu is. Er moet een goede balans komen in het aanbod van de voorzieningen: per strandslag een paviljoen, een kiosk, strandhuisjes en in een aantal gevallen ook watersportvoorzieningen. De nota stelt zelf geen regels maar geeft aan hoe moet worden omgegaan met wettelijke en gemeentelijke regels. Nog niet alle situaties op het strand zijn in overeenstemming met de regels. Daarom is vorig jaar een nulmeting verricht: wat staat er op het strand, welke vergunningen zijn er aanwezig en wat moet nog geregeld worden? Aan de hand van de nulmeting worden de controles verricht.
Provincie:
Tag(s):