dinsdag, 12. mei 2009 - 21:00

Gemeente Urk bevordert Groen Rijden

Urk

Op donderdag 14 mei aanstaande wordt om 13.45 uur de mantelovereenkomst ondertekend door burgemeester Jaap Kroon van de gemeente Urk en Eric Panhuijzen, directeur van Groen Rijden. Hierdoor krijgen medewerkers van de gemeente Urk de mogelijkheid de ´oude´ auto in te leveren en vervolgens via Groen Rijden tegen een vast bedrag per maand een nieuwe auto te rijden met een A, B, of C label. Op deze wijze wil de gemeente Urk als werkgever een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot.

Groen Rijden richt zich op de vervanging van het vervuilende deel van het Nederlands wagenpark. Nederland loopt voorop als het gaat ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ en het vast stellen van normen met betrekking tot -nu nog- milieulabelling (A, B of C) en CO2-uitstoot. Het beleid van het kabinet van 2009 is daar tevens op afgestemd. Het gebruik van zuinige auto’s wordt aantrekkelijk gemaakt en gestimuleerd. Ongeveer 95% van het Nederlands wagenpark is nog vervuilend en slechts 5% is schoon op basis van de CO2-uitstoot. De aanvaardbare uitstootnorm voor benzinemotoren is 140 gr CO2 per auto. De ambitie van Groen Rijden is vervuilende auto’s te vervangen op of onder de voornoemde norm. Doelstelling is dus met andere woorden Nederland schoner te laten rijden!

Groen Rijden is een initiatief vanuit de Bank Nederlandse Gemeente (BNG) en MultiLease waarbij mede in het kader van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ het idee ontstond om Nederland ‘groen’ te laten rijden. Groen Rijden faciliteert de publieke sector om de CO2-uitstoot te reduceren en het wagenpark op te schonen. GroenRijden biedt deze doelgroep dus de gelegenheid zowel de privé-auto als de bedrijfsvoertuigen te vervangen door een nieuw en schoner alternatief. Dankzij samenwerking met de BNG en centrale afspraken met diverse leveranciers is Groen Rijden in staat een interessant product aan te bieden en kan de gemeente Urk actief een bijdrage leveren aan het reduceren van de CO2 uitstoot.

Daarnaast zoekt Groen Rijden samenwerking met partijen die zich actief bezig houden met de verbetering van het milieu en is Groen Rijden een gesprekspartner voor partijen die zich actief bezig houden met het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen.
Provincie:
Tag(s):