dinsdag, 24. februari 2009 - 20:34

Gemeente Urk doet goede zaken met Europese subsidies

Urk

De gemeente Urk heeft in de periode 2004-2008 goed gebruik gemaakt van de Europese subsidiemogelijkheden binnen Flevoland. In totaal is een bedrag van bijna € 2,3 miljoen binnengehaald voor diverse economische en infrastructurele projecten.

Daarmee kan de gemeente Urk tevreden terug kijken op de achterliggende Europese periode. Mede dankzij de Europese middelen zijn diverse doelen uit de Economische beleidsnota gerealiseerd.

Investeringen in economie en infrastructuur
In de periode vanaf 2000 heeft de gemeente Urk bijna € 7,5 miljoen geïnvesteerd in het verbeteren van de infrastructuur op en rond de bedrijventerreinen, de visserijpromotie en de toeristische projecten in de havens.

In en rond de bedrijventerreinen is € 4,2 miljoen geïnvesteerd in de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de bedrijventerreinen. Onder andere betreft het hier de hoofdroutestructuur, de fietsbrug en de beide rotonden aan de Noord en Zuidzijde van Zwolsehoek. Vanuit de Europese fondsen en provinciaal geld is hiervoor € 1,35 miljoen ingezet.

In het havengebied zijn in 2007 en 2008 nieuwe steigers gerealiseerd in de recreatieve havens en is een nieuw strand tot stand gekomen aan de Westermeerdijk. Hiermee was in totaliteit een investering van
€ 2,2 miljoen gemoeid. Vanuit Europa en Flevoland is hierin voor
€ 720.000 bijgedragen.

De overige projecten die met behulp van Europees en Flevolands geld zijn gerealiseerd betreffen de rotonde dorpsingang, de reconstructie van de Sluisweg en de Visserijdagen 2008. Voor deze projecten is ongeveer
€ 200.000 subsidie ontvangen.

De gemeente Urk investeerde vanuit eigen middelen een bedrag
€ 4 miljoen in de genoemde projecten. Door private partijen is een bedrag van € 0,5 miljoen bijeen gebracht in dit kader.

Bestuurlijke reactie
Verantwoordelijk wethouder Johannes Koffeman is zeer content met de geboekte resultaten. Hij stelt: “De financiële positie van de gemeente Urk is bekend. Daar tegenover staat dat we een forse ambitie hebben op diverse terreinen, ook op economisch terrein. Het is dan mooi om te constateren dat we met een eigen inbreng van € 4 miljoen in staat zijn geweest om voor € 7,5 miljoen te investeren in de lokale economie en infrastructuur. Als College kijken we dan ook tevreden terug op de achter ons liggende Europese periode. Mede dankzij Brussels geld en de cofinanciering vanuit de Provincie Flevoland hebben we goede dingen kunnen doen.�
Provincie:
Tag(s):