donderdag, 22. oktober 2009 - 9:32

Gemeente Utrecht wil 26.300 nieuwe woningen

Utrecht

Nieuwbouw van woningen moet de doorstroming op de woningmarkt verbeteren. Veel van deze woningen moeten komen in de bestaande stad. Daarnaast moet de scheve instroom bij huurwoningen worden aangepakt. Dit heeft de gemeente Utrecht bekendgemaakt.

Hierdoor komen voor starters meer woningen beschikbaar en neemt de krapte op de woningmarkt af. Dat staat in de Woonvisie die het college na inspraak deze week naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Verstopte woningmarkt
Leidsche Rijn en Rijnenburg zijn de twee belangrijkste nieuwbouwlocaties voor Utrecht. Deze locaties bieden onvoldoende soelaas om de verstopte woningmarkt in beweging te krijgen. Daarom gaat veel energie naar de ontwikkeling van binnenstedelijke locaties zoals de Cartesiusdriehoek en de Merwedekanaalzone. In de periode van 2010 tot 2020 moeten in Utrecht 26.300 nieuwe woningen komen.

Doorstroming
Mensen met lage en middeninkomens hebben baat bij betere doorstroming op de woningmarkt. Teveel sociale huurwoningen worden bezet gehouden door bewoners die hier gezien hun huidige inkomen niet meer voor in aanmerking zouden komen. Ook moet de doorstroming verbeteren door het herinvoeren van een maximale inkomensgrens bij sociale huurwoningen. Daarnaast moet er een relatie komen tussen de grootte van de huurwoning en het minimaal aantal bewoners.

Sterke stad
Utrecht is een sterke stad omdat veel mensen in Utrecht willen wonen en blijven wonen. Dit hangt samen met de aantrekkelijkheid van de stad en haar omgeving, de ligging binnen Nederland en met de economische kracht van de regio. Hierdoor kent de stad wel een grote druk op de woningmarkt. De woonvisie met als titel 'Wonen in een sterke stad' schetst de hoofdlijnen van het gemeentelijke woonbeleid voor de komende 10 jaar.

De woonvisie is onderwerp van gesprek op de raadsinformatieavond van 3 november. Op 10 november spreekt de raadscommissie Stad en Ruimte hierover. Voor het einde van het jaar neemt de raad een beslissing of zij de visie steunen. Hierna worden de doelstellingen uit de woonvisie uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.
Provincie:
Tag(s):